Grafika wektorowa, a grafika rastrowa

Grafikę komputerową można podzielić na dwa podstawowe rodzaje ze względu na sposób wykonania – są nimi grafika rastrowa oraz wektorowa.

Grafika rastrowa jest znacznie mniej skomplikowana jeśli chodzi o wykonanie, niż jej konkurentka. Najprostszym jej przykładem jest cyfrowe zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym. Posiada ono określoną rozdzielczość, a gdy będziemy chcieli je powiększyć, przybliżymy tylko piksele, ale niestety nie zwiększymy ich ilości – co za tym idzie, obraz stanie się niewyraźny. Najpopularniejszym programem do tworzenia tego rodzaju grafiki jest Adobe Photoshop. Tworząc projekt, każdemu z wspomnianych wyżej pikseli nadajemy odpowiedni odcień, a wykonany w ten sposób obraz nazywamy mapą bitową. Większa ilość pikseli oznacza wyższą maksymalną rozdzielczość, a co za tym idzie lepszą jakość obrazu. Zmiana kształtu w wypadku tego rodzaju grafiki jest niemożliwa – w grę wchodzi tylko zmiana kolorów lub obroty wykonane o wielokrotność kąta prostego.

Znacznie bardziej uniwersalnym typem grafiki, jest grafika wektorowa, nazywana również obiektową. W przypadku projektów dwuwymiarowych operujemy tutaj na figurach geometrycznych, z kolei gdy tworzymy grafikę trójwymiarową – do wizualizacji wykorzystujemy bryły. Od grafiki rastrowej odróżnia ją pełna skalowalność, co w praktyce oznacza iż obrazy wykonane w ten sposób można dowolnie powiększać bez żadnego uszczerbku na jakości. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie elementy są opisane matematycznie, a nasze wektory to równania algebraiczne które określają występujące w projekcie obiekty powstałe z połączenia punktów za pomocą linii prostych oraz krzywych. Tak przygotowaną grafikę możemy również dowolnie obracać, rozciągać, pochylać, czy nawet zmieniać kolejność znajdujących się w niej obiektów. Tutaj najbardziej znanymi programami zdają się być Adobe Ilustrator i CorelDRAW.

Grafika wektorowa jest z całą pewnością dużo lepszym rozwiązaniem, wymaga jednak od projektanta odpowiednich umiejętności. Tak przygotowane grafiki po lekkich przekształceniach możemy łatwo umieścić nawet na billboardzie i w dalszym ciągu będą się perfekcyjnie prezentowały. Zapraszamy na stronę internetową naszej drukarni, gdzie zamówią Państwo nie tylko produkty reklamowe, ale również ich profesjonalnie wykonane projekty.